JavaScript: európai országok quiz

10. osztály 10.évf_js JavaScript Web

Készíts egy JS quiz játékot, amely 10db európai ország fővárosát kérdezi meg, és számolja a helyes válaszokat! Az adatokat promt segítségével kérje be a program, és alert üzenetekkel írja ki az aktuális eredményt!
Az adatokat tömbben (orszagok) tároljuk. Következő lépésben a tömb elemeit a Fisher-Yates algoritmussal összekeverjük, és egy új tömbben (random_Orszagok) tároljuk. A játék során végigmegyünk a random_Orszagok tömb minden elemén, és összehasonlítjuk az adott országhoz tartozó fővárost a játékos által beírt értékkel. Ha a két string egyezik, növeljük a helyes válaszok darabszámát. A játék végén kiíratjuk, hogy mennyi helyes választ ért el a játékos.

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Európai országok</title>
</head>

<body>
  <script>

    let orszagok = [
      { orszag: "Magyarország", fovaros: "Budapest" },
      { orszag: "Németország", fovaros: "Berlin" },
      { orszag: "Ausztria", fovaros: "Bécs" },
      { orszag: "Csehország", fovaros: "Prága" },
      { orszag: "Spanyolország", fovaros: "Madrid" },
      { orszag: "Olaszország", fovaros: "Róma" },
      { orszag: "Svédország", fovaros: "Stockholm" },
      { orszag: "Finnország", fovaros: "Helsinki" },
      { orszag: "Franciaország", fovaros: "Párizs" },
      { orszag: "Egyesült Királyság", fovaros: "London" }
    ];
     // Fisher-Yates keverő algoritmus
    function kevert_sorrend(tomb) {
      for (let i = tomb.length - 1; i > 0; i--) {
        const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
        [tomb[i], tomb[j]] = [tomb[j], tomb[i]];
      }
      return tomb;
    }

    function kerdezz() {
      // Véletlenszerűen kevert tömb, a slice() új tömböt hoz létre, az eredetit nem módosítja
      let random_Orszagok = kevert_sorrend(orszagok.slice()); 
      let jovalaszok = 0; // Jó válaszok száma
      for (let i = 0; i < random_Orszagok.length; i++) 
      {        
        let valasz = prompt(`Kérdés: 10/ ${i+1} Mi ${random_Orszagok[i].orszag} fővárosa?`);
        if (valasz.toLowerCase() === random_Orszagok[i].fovaros.toLowerCase()) {
          alert("Helyes válasz!");
          jovalaszok++;
        } else {
          alert(`Sajnos rossz válasz. A helyes válasz: ${random_Orszagok[i].fovaros}.`);
        }
      }
      alert(`Vége a játéknak! Összesen ${random_Orszagok.length} / ${jovalaszok} kérdésre adtál helyes választ.`);
    }
    kerdezz();
  </script>
</body>  
</html>