Linux parancsok

Ubuntu

Feladatsor gyakorláshoz…feladatsor_összefoglaló

Telepítés után…

Még mielőtt bármit is csinálnánk: a Linux érzékeny a kis és nagybetűkre, megkülönbözteti őket. Tehát simán lehet gyakorlat.txt és Gyakorlat.txt ugyanabban a mappában! A felhasználói nevek kisbetűsek legyenek!

Egy parancs mindig két részből áll: a parancs nevéből és az argumentumokból.(kapcsolók, fájl neve stb…)

Igen, a szerver verzión nincs grafikus felület, de utólag telepíthető ez is. Gyakorlatilag bármi. Tehát nem árt, ha az ember tisztában van a Linux parancsaival. 

sudo parancsnév # Root jogosultsággal futtatja le az adott parancsot. Például alapesetben az Ubuntu serveren az első kettő sem fut le jogosultság hiba miatt, tehát eléjük kell tenni a sudo parancsot.
Sudo futtatási jog megadása másik felhasználónak: sudo usermod -aG sudo username
su
Root jogosultság bekapcsolása. A felhasználói jogosultságot a promt jel jelzi. Általános felhasználónál $-jellel, root jognál #-tel. Exit paranccsal lehet visszalépni normál felhasználói módba.

Frissítés

sudo apt-get update  A tárolók csomaginformációit frissíti.
sudo apt-get upgrade A rendszer frissítése. (a tárolók -repository- az /etc/apt/sources.list file-ban vannak megadva.)
Ezzel a két paranccsal frissíthetjük a feltelepített rendszert.

Alias, avagy saját parancsok létrehozása

Az Alias parancs segítésével saját parancsokat hozhatunk létre, ezzel megkönnyítve a munkánkat. Példa: alias frissit=’sudo apt-get update’ Innentől kezdve elég beírni a frissit uatsítást. Alias megszüntetése: unalias frissit

Súgó

man parancsneve Megmutatja az adott parancs használatát, egyfajta használati utasítás
parancs –help  szintén súgó
whatis parancsneve rövid leírás az adott parancsról

Rendszer leállítása, újraindítása

A frissítések telepítése után nem árt a rendszernek egy újraindítás. Nézzük, milyen parancsokat használhatunk:

shutdown -h now – Leállítás, újraindítás nélkül
halt – Minden folyamat leállítása, gyakorlatilag ugyanaz, mint az első
shutdown -r 5 – Leállítás 5 perc múlva, majd újrainídtás
shutdown -r now – Leállítás, majd újraindítás
reboot – Újraindítás
startx – Grafikus felület indítása

Linux könyvtárszerkezet
(hogy tudjuk mi merre… és miért)
 
/  A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
/boot  A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb)
/bin  A futtatható parancsok könyvtára -binaries
/sbin  A rendszergazda parancsai -superuser bin
/lib  Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
   Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
/dev  A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
/etc  Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
/home  Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
/mnt  A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
/proc  Itt látható, ahogy a rendszer „él és lélegzik”. (szellem a gépben) -process information
   Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt.
   pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
/root  A rendszer gazdájának könyvtára.
/tmp  Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
/usr  Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
/var  Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
/var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából
 

Rendszer információk

date – Aktuális dátum, idő
cal – Egyszerű naptár az adott hónapra
uptime – Mennyi ideje indult el az adott rendszer
– Ki van éppen bejelentkezve
whoami – Milyen felhasználónévvel vagyok bejelentkezve
chage -l username Adott felhasználó jelszavának érvényesége
finger user – Információk a felhasználóról. A finger parancsot telepíteni kell utólag
uname -a – Kernel információk
cat /proc/cpuinfo – CPU információk
cat /proc/meminfo – Memória információk
df -h – Lemez használatról információk
du – Lemez információk
free – Memória információk, mennyi szabad, mekkor a lapozófájl mérete
echo $PATH Path változó tartalmának kiíratása
history előzőleg kiadott parancsok listája (vagy cat ~/.bash_history) alapesetben 500 parancsot tárol visszamenőlegesen
rm ~/.bash_history && history -c előzőleg kiadott parancsok listájának törlése
lspci – PCI eszközök adatai (pl. hálózati kártya, hangkártya, SATA vezérlő típusa)

Felhasználókat kezelő parancsok

adduser accountname – Új accountname nevű felhasználó létrehozása (csak kisbetűs lehet!)
passwd accountname – Az accountname nevű felhasználónak jelszó magadása
su – Rendszergazdai (Root) jogosultság
exit – Kilépés superuser (root) módból normál módba (pl. kész a telepítés)
whoami – Ki vagyok, kiírja mi a felhasználói neve az aktív felhasználónak

Új csoport létrehozása: addgroup csopotneve
Csoportok listázása: compgen -g vagy groups vagy cat /etc/groups
Felhasználók listázása: users vagy compgen -u
Felhasználó csoporthoz adása:sudo usermod -a -G csoportneve felhasznalo
Felhasználó ellenőrzése: id felhasználónév
Csoport felhasználóinak kiíratása:getent group csoportnév

Csoport törlése: groupdel vagy delgroupcsoportnév
Felhasználó törlése: deluser vagy userdel felhasználónév
Felhasználó törlése saját könyvtárával együtt: deluser felhasználónév –remove home
Felhasználó törlése csoportból: deluser felhasználónév csoportnév

Hálózat kezelésre szolgáló parancsok
 

ifconfig –Ez a parancs kilistázza az összes hálózati eszközt a rendszerben, tehát jegyezzük le a nevét annak az eszköznek, melynek IP címét meg kívánjuk változtatni! Manapság már az ip parancsot használuk helyette.
ip a Gép hálózati adatainatk kiíratása

A beállítások megváltoztatásához szintén az előbb említett parancsot kell használni, viszont kibővítjük pár extra paraméterrel. A következő parancs segítségével hozzárendelhetünk egy IP címet egy ’x’ nevű eszközhöz, mely az alapértelmezett alhálózati maszkot fogja használni:

’’sudo ifconfig x 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0’’

Feladatunk még nem ért azonban véget, mivel meg kell változtatnunk az ’x’ eszköz által használt alapértelmezett átjárót is, hogy az új IP cím megfelelően működjön. Ehhez a ’route’ parancsot érdemes használni a következő módon:

’’sudo route add default gw 192.168.0.253 x’’
iwconfig – Used to set the parameters of the network interface which are specific to the wireless operation (for example: the frequency)
iwlist – used to display some additional information from a wireless network interface that is not displayed by iwconfig
ping host – Pingeli az adott állomást
whois domain – Az adott tartományról ad információt
dig domain – Az adott tartományról ad dns információt
dig -x host – Reverse lookup host
wget file – Fájl letöltése
wget -c file – Letöltés folytatása

 

Billentyűzetkombinációk

Enter – Parancs futtatása
Felfelé nyíl – Előző parancs
Ctrl + R – Allows you to type a part of the command you’re looking for and finds it

Ctrl + Z – Stops the current command, resume with fg in the foreground or bg in the background
Ctrl + C – Halts the current command, cancel the current operation and/or start with a fresh new line
Ctrl + L – Képernyő törlés

command | less – Allows the scrolling of the bash command window using Shift + Up Arrow and Shift + Down Arrow
!! – Repeats the last command
command  !$ – Repeats the last argument of the previous command
Esc + . (a period) – Insert the last argument of the previous command on the fly, which enables you to edit it before executing the command

Ctrl + A – Return to the start of the command you’re typing
Ctrl + E – Go to the end of the command you’re typing
Ctrl + U – Cut everything before the cursor to a special clipboard, erases the whole line
Ctrl + K – Cut everything after the cursor to a special clipboard
Ctrl + Y – Paste from the special clipboard that Ctrl + U and Ctrl + K save their data to
Ctrl + T – Swap the two characters before the cursor (you can actually use this to transport a character from the left to the right, try it!)
Ctrl + W – Delete the word / argument left of the cursor in the current line

Ctrl + D – Log out of current session, similar to exit

Parancsok keresése, súgó…

apropos targy – Listázza a megadott tárgyú  manuált
man-k keyword – Azokat az pédaéakat listázza, amelyeken szerepel a keresett szó
man command – Az adott parancs leírását írja ki
man-t man | ps2pdf – > man.pdf  – Pdf fájlt készít az adott manuálból
which command – Az adott parancs helyét adja meg
time command – Parancs lefutásának ideje

whereis app – Adott alkalmazás lehetséges helyei
which app – Melyik alkalmazás fut le alapesetben?

Keresés

grep patternfiles – Search for pattern in files
grep-r patterndir – Search recursively for pattern in dir
command | grep pattern – Search for pattern in the output of command
locate file – Find all instances of file
find / -name filename – Starting with the root directory, look for the file called filename
find / -name ”*filename*” – Starting with the root directory, look for the file containing the string filename
locate filename – Find a file called filename using the locate command; this assumes you have already used the command updatedb (see next)
updatedb – Create or update the database of files on all file systems attached to the Linux root directory
which filename – Show the subdirectory containing the executable file  called filename
grep TextStringToFind /dir – Starting with the directory called dir, look for and list all files containing TextStringToFind

Jogosultságok

jogok

chmod octalfile – Change the permissions of file to octal, which can be found separately for user, group, and world by adding: 4 – read (r), 2 – write (w), 1 – execute (x)
Példák:
chmod 777 – olvasás, írás, futtatási jog mindenkinek
chmod 755 – rwx for owner, rx for group and world

Fájl műveletek

stat információ egy adott fájlról
ls 
 Könyvtár tartalmának listázása
ls -l  Könyvtár tartalmának listázása, hosszabb formátum
ls -laC  Könyvtár tartalmának listázása, oszlopokban, minden fájl
ls -F  Az aktuális könyvtár fájljainak listázása, fájl típusával együtt
ls -al  Formázott lista, rejtett fájlok is

sort nyers.txt > rendezett.txt Adatok sorbarendezése, és átirányítása a rendezett.txt-be
sort-r nyers.txt > forditott.txt Adatok sorbarendezése csökkenő sorrendbe, és átirányítása a forditott.txt-be
cd dir– Könyvtár váltás a megadott könyvtárra
cd – Home könyvtárba lépés
cd .. egy könyvtárral vissza lép

mkdir dir – Könyvtár létrehozása dir néven
pwd – Aktuális könyvtár

rm name – Fájl vagy könyvtár törlése
rm -r dir – Könyvtár törlése
rm -f file – Fájl törlése (kényszerített)
rm -rf dir – Adott kényvtár és alkönyvtárainak, fájljainak törlése

cp file1 file2 – Másol file1 to file2
cp -r dir1 dir2 – Copy dir1 to dir2; create dir2 if it doesn’t exist
cp file /home/dirname – Copy the filename called file to the /home/dirname directory

mv file /home/dirname – Move the file called filename to the /home/dirname directory
mv file1 file2 – Rename or move file1 to file2; if file2 is an existing directory, moves file1 into directory file2
tr
translate or delete characters

Könyvtár áthelyezése:
mv mit hova/mit
tehát mv peldamappa újhelye/peldamappa

ln -s file link – Create symbolic link link to file
ln mappa/fájl hardlink_neve Hardlink létrehozása
touch file – Create or update file
cat file – Places standard input into file
cat file – Display the file called file

more file – Display the file called file one page at a time, proceed to next page using the spacebar
head file – Output the first 10 lines of file
head -20 file – Display the first 20 lines of the file called file
tail file – Output the last 10 lines of file
tail -20 file – Display the last 20 lines of the file called file
tail file – Output the contents of file as it grows, starting with the last 10 lines
wc kiírja egy állományban található sorok, szavak számát, pl: wc rendezett.txt

-l: csak a nevet és a sorok számát írja ki (lines). wc –l rendezett.txt
-w: csak a nevet és a szavak számát írja ki (words).
-c: csak a nevet és a byte-ok számát írja ki.
-m: csak a nevet és a betűk számát írja ki.
Hány felhasználó van regisztrálva (ezt a passwd tartalmazza, soronként 1 név):
wc –l /etc/passwd

Folyamatok kezelése

ps – Aktuális folyamatok megjelenítése, csak pár db
top – Az összes futó folyamat megjelenítése
kill pid – Kill process id pid
killall proc – Kill all processes named proc (use with extreme caution)
bg – Lists stopped or background jobs; resume a stopped job in the background
fg – Brings the most recent job to foreground
fg n – Brings job n to the foreground

SSH

ssh user@host – Kapcsolódás a megadott host -hoz  user néven
ssh -p port user@host – Connect to host on port port as user
ssh-copy-id user@host – Add your key to host for user to enable a keyed or passwordless login

Tömörítés

tar cf file.tar files – Create a tar named file.tar containing files
tar xf file.tar – Extract the files from file.tar

tar czf file.tar.gz files – Create a tar with Gzip compression
tar xzf file.tar.gz – Extract a tar using Gzip

tar cjf file.tar.bz2 – Create a tar with Bzip2 compression
tar xjf file.tar.bz2 – Extract a tar using Bzip2

gzip file – Compresses file and renames it to file.gz
gzip -d file.gz – Decompresses file.gz back to file

Egyéb, hasznos parancsok

sudo update-alternatives  –config editor #alapértelmezett szerkesztő program kiválasztása

Programok eltávolítása:

Az első verzió csak az adott programot távolítja el, a második a hozzá feltett csomagokat is sudo apt-get remove <package> && sudo apt-get autoremove vagysudo aptitude remove <package> 

Samba 

Samba+AD

Minimalis grafikus felület szerver verzióra is, mondjuk grafikus böngészőhöz…

sudo apt-get install –no-install-recommends ubuntu-desktop
Utána újra kell indítani a gépet, és már grafikus felülettel fog elindulni.

Chrome böngésző telepítése: sudo apt-get install chromium-browser

Hitelesítés

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 4944D55599A7DBA4
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Takarítás

Kilépsz minden alkalmazásból és csak a terminált nyitod meg (fontos, hogy a parancsokat ebben a sorrendben futtasd):
sudo rm -i /var/lib/dpkg/lock
sudo rm -i /var/cache/apt/archives/lock
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade