C# tömbök

A tömb az az adattípus, amikor egy adott típusú változóból egy sorozatot, vagy vektort, mátrixot készítünk. A tömb egy összetett homogén adatstruktúra, melynek tetszőleges, de előre meghatározott számú eleme van. Az elemek típusa azonos. A tömb lehet egy vagy többdimenziós, a dimenzió száma nem korlátozott. Az egydimenziós tömböket vektoroknak hívjuk.Általános szintaxis: Típus[] tömbnév = new […]

Continue Reading

JavaScript tömbök

A tömb (array) olyan adatszerkezet, amelyet nevesített elemek csoportja alkot, melyekre sorszámukkal (indexükkel) lehet hivatkozni.A tömb első eleme a 0 . elem! A tömb utolsó eleme a length-1 (tömb hossza – 1). elem!Adott tömbelemre a tömbnév után tett szögletes zárójelben hivatkozunk: T[3] A sort() csak stringek esetén működik alap esetben! Számjegyek esetén csak az első […]

Continue Reading