Ubuntu server 18.04.2 IV. rész

Ubuntu 18.04.2

Fájlmegosztás – Samba

A Samba egy programgyűjtemény, amely Unix, Linux rendszereken megvalósítja az SMB protokollt. Az SMB a Server Message Block szavakból alkotott betűszó. Szokás még CIFS néven is említeni, amely a Common Internet File System szavakból alkotott betűszó.

Az SMB a Windowsos világ terméke, segítségével fájlokat, nyomtatókat tudunk megosztani Windowsok között. A unixos, linuxos rendszerek részt vehetnek a fájl és nyomtatómegosztásban a Samba segítségével.

Telepítés: sudo apt install samba
Tűzfal engedély: sudo ufw allow Samba

A samba a systemd vezérlő parancsaival kezelhető:
státusz lekérése: systemctl status smbd

Felhasználó hozzáasása a Sambához: sudo smbpasswd -a felhasználónév

Feladat: minden felhasználó férjen hozzá a home könyvtárához!
sudo nano /etc/samba/smb.conf

Feladat2: hozzunk létre anonim megosztást, amit bárki megnézhet!

$ sudo mkdir /var/samba
$ sudo chmod 777 /var/samba/

sudo nano /etc/samba/smb.conf:

Ha kész, akkor restart samba: sudo systemctl restart smbd 
Ellenőrzés: smbclient -L localhost vagy smbclient -L gyakorlat.and

Létrehozhatunk pár teszt fájlt:
$ touch /var/samba/public-share
$ touch /home/pista/home-share  (nálam van pista nevű felhasználó)

Nézzük meg, működik-e a samba:
sudo systemctl status smbd

Teszt: Ubuntu desktop verzión: fájlkezelőben smb://gyakorlat.and majd kapcsolódás
Utána pedig vagy a homes, vagy a public, majd a felhasználói adatok megadása.

Feladat3: Hozzunk létre megosztást csoportnak!

Ebben a példában lesz egy tanulok nevű csoportunk, benne egy tanulo1 nevű felhasználóval. Adunk nekik egy megoszott mappát feladatok néven, ebben lesznek szóbeli és írásbeli feladatok

Csoport létrehozása
sudo groupadd tanulok

Felhasználó létrehozása, hozzáadása csoporthoz
sudo adduser tanulo1
sudo usermod -a -G tanulok tanulo1

Könyvtár létrehozása
sudo mkdir -p /srv/samba/feladatok
sudo mkdir -p /srv/samba/feladatok/szóbeli
sudo mkdir -p /srv/samba/feladatok/írásbeli

Engedélyek a mappára:
sudo chgrp tanulok /srv/samba/feladatok -R
sudo chmod -R 770 /srv/samba/feladatok 

Felhasználók hozzáadása a sambához:
sudo smbpasswd -a tanulo1

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Open LDAP kiszolgáló

Telepítés:

sudo apt install slapd ldap-utils

Az slapd konfigurálása:

sudo dpkg-reconfigure slapd

Nézzük meg, működik-e: slapcat

Telepítsünk fel egy webes klienst, amivel grafikus felületen tudjuk beállítani:

apt-get install phpldapadmin
Konfiguráció: sudo nano /etc/phpldapadmin/config.php

Ezeket a sorokat kell szerkeszteni, beírni ha valamelyik esetleg nincs:

$servers = new Datastore();
$servers->newServer(‘ldap_pla’);
$servers->setValue(‘server’,’name’,’Saját LDAP szerver’);
$servers->setValue(‘server’,’host’,’127.0.0.1′);
$servers->setValue(‘server’,’base’,array(‘dc=gyakorlat,dc=and’));
$servers->setValue(‘login’,’auth_type’,’session’);
$servers->setValue(‘login’,’bind_id’,’cn=admin,dc=gyakorlat,dc=and’);

Próbáljuk ki az Ubuntu klienssel: http://192.168.1.1/phpldapadmin