JavaScript objektumok

JavaScript Web

A JavaScript objektum (object) egy olyan adatstruktúra, amely kulcs-érték párokat (property-párokat) tartalmaz. Az objektumokat gyakran használjuk összetett adatok kezelésére és rendszerezésére.

Objektum létrehozása: literál segítségéve, ahol tulajdonképpen felsoroljuk az objektum tulajdonságait és azok értékeit, vagy konstruktorral. A literál gyorsabb megoldás.

Az objektum tulajdonságához az objektunnév.tulajdonság formában tudunk hozzáférni. Az objektum tulajdonságain végig lehet menni for … in ciklussal is.

Az objektumok tartalmazhatnak függvényeket, más objektumokat is! A javascript számos beépített objektumot tartalmaz, amelyekkel már találkoztunk is: Math, Date, Array

Nézzünk egy példát! Hozzunk látre egy autó objektumot! Tároljuk el az autó márkáját, típusát! A motor adatai az objektumon belül egy másik objektumban lesznek eltárolva. Az auto objektum kapott egy metódust is, ami az adatok kiírását intézi egy div-be! Hasonlóan az adatok eléréshez, a metódust is könnyű elérni: auto.kiir()

Bővítsük ki az előző példát egy űrlappal, ahol több autó adatait is meg lehet adni! Az autókat tároljuk el egy tömbben! A tömbben található autókat egy lista elemeinként jelenítjük meg.

A harmadik példában local storage-ban fogjuk elráolni a laptopok adatait, hogy a böngésző bezárása után is megmaradjanak. A localstorage-ban JSON formátumban fogjuk tárolni az adatokat!