c# gyakorló feladatok

10. osztály 10évf_c# C# programozás Programozás

Készítsen konzolos alkalmazást, amely mezőgazdasági előrejelzést végez! A program kérje be a rozs mennyiségét tonnában! Ez alapján számolja ki egy véletlenszerűen generált szorzóval (3-20) a várható hozamot, és írja ki a mennyiségét.
A szorzó alapján elemezze és írja ki, hogy milyen év várható:
átlag alatti (3-8), átlagos év (9-15), átlag feletti (15-20)

Console.WriteLine("Kérem adja meg a mennyiséget");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(a);
Random veletlen = new Random();
int hozam = veletlen.Next(3, 20);
int mennyiseg = hozam * a;
Console.WriteLine("a várható mennyiség", mennyiseg);
if (mennyiseg < 8)
 {
  Console.WriteLine("a hozam átlag alatti");
 }
if (mennyiseg > 8)
 {
  Console.WriteLine(" A hozam átlagos");
 }
if (mennyiseg < 15)
 {
  Console.WriteLine("a hozam átlag feletti");
 }
Háromszög: kérjünk be egy természetes számot (a), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy derékszögű háromszöget csillagokból (*). A háromszög pontosan az a-val megegyező sornyi csillagból álljon! A kurzor pozíciójának megadásához a Console.SetCursorPosition(Int32, Int32) függvényt használjuk. A képernyő bal felső sarka a 0. oszlop. 0.sor

Console.WriteLine("a:");
int val = byte.Parse(Console.ReadLine()); //ennyi sora lesz a háromszögnek
int i, j, k;
for (i = 1; i <= val; i++)
{
  for (j = 1; j <= val - i; j++)
  {}
  for (k = 1; k <= i; k++)
  {
   Console.Write("*");
  }
  Console.WriteLine("");
}
 Console.ReadLine();

Mobil szolgáltató: Kérjünk be egy mobil számot, a 06, +36 nem kell. A telefonszám legyen 9 számjegyű, csak ekkor fogadjuk el! Ezt hátul tesztelő ciklussal (do-while) oldjuk meg! A megadott telefonszám alapján írjuk ki, melyik szolgáltatóhoz tartozik a szám. Szükség lesz a string vizsgálatára, 9 karakter-e? A string hossza a változó.Length metódussal kérhető le. Egy string bármelyik karakterére hivatkozhatunk. pl: telefomszam[0] lesz az, ami megmutatja, melyik szolgáltató. Szükség lesz még a ToString() függvényre is, mert a C# az egy karakter hosszú szöveget karakternek tekinti, tehát konvertálni kell.

Console.WriteLine("a:");
int val = byte.Parse(Console.ReadLine()); //ennyi sora lesz a háromszögnek
int i, j, k;
for (i = 1; i <= val; i++)
{
  for (j = 1; j <= val - i; j++)
  {}
  for (k = 1; k <= i; k++)
  {
   Console.Write("*");
  }
  Console.WriteLine("");
}
 Console.ReadLine();
String visszafelé: Kérjünk be egy szöveget, és írassuk ki visszafelé, kisbetűsként!
string szoveg = "", forditott = "";
int i = 0;
Console.WriteLine("Szöveg: ");
szoveg = Console.ReadLine();
for (i = szoveg.Length - 1; i >= 0; i--)
forditott = forditott + szoveg[i];
Console.WriteLine("Visszafelé: ");
Console.WriteLine(forditott.ToLower());
Console.ReadKey();
Keresett karakterből hány darab van a szövegben? Kérjünk be egy szöveget, és egy karaktert, majd számoljuk meg, a megadott karakter hányszor fordul elő a szövegben! Arra figyelj, hogy a Console.Readline() csak stringet tud bekérni billentyűzetről, tehát konvertálni kell karakterré! Convert.ToChar Utána végig kell menni a bekért szövegen betűnként pl. for ciklussal, és összehasonlítani az adott betűt a bekért karakterrel. Ha egyezik akkor lehet növelni egy változó értéket, és a végén ennek az eredményét kell kiíratni.
tring szoveg;
char karakter;
int db = 0, i = 0;
Console.WriteLine("Kérem a szöveget:");
szoveg = Console.ReadLine();
Console.Write("Keresett karakter:");
karakter = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
for (i = 0; i < szoveg.Length; i++) //végig kell menni a szöveg minden betűjén, és összehasonlítani a keresett karakterrel
if (karakter == (szoveg[i])) db++; //ha egyezés van növeljük a db értékét
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("A keresett karakterből -{0} {1} db van a szövegben!", karakter, db);
Console.ReadKey();
Tömb alapok: hozz létre egy 30 elemű tömböt, töltsd fel véletlen számokkal! Írasd ki az első, a 15. és az utolsó elemét a tömbnek!

int[] veletlenszomok = new int[30];
Random elem = new Random();
for (int i = 0; i < veletlenszomok.Length; i++)
{
veletlenszomok[i] = elem.Next(0, 100);
}
foreach (int item in veletlenszomok)
{
Console.Write(" {0}", item);
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("1. elem: {0}", veletlenszomok[0]);
Console.WriteLine("15.elem: {0}", veletlenszomok[14]);
Console.WriteLine("utolsó elem: {0}", veletlenszomok[veletlenszomok.Length-1]);
//Lehetne így is: Console.WriteLine("utolsó elem: {0}", veletlenszomok[29]);
Console.ReadKey();
Szorzótábla

Érme feldobás: ha 100-szor feldobunk egy érmét, hányszor lesz fej vagy írás?

int elemszam = 100;
int fej = 0;
int iras = 0;

    int[] veletlenszomok = new int[elemszam]; //tömb létreozása
    Random elem = new Random(); //véletlenszám
    for (int i = 0; i < veletlenszomok.Length; i++) //tömb elemeinek a számáig fut
    {
      veletlenszomok[i] = elem.Next(0, 2); //veletlenszám tárolása a tömbben

    }
    foreach (int tombelem in veletlenszomok)//tömb elemein végigmegyünk foreach ciklussal
    {
      Console.Write(" {0}", tombelem);//kiíratás
      if (tombelem == 0)
        fej++;
      if (tombelem == 1)
        iras++;
    }
    Console.WriteLine("fej: {0}", fej);
    Console.WriteLine("írás {0}", iras);
    Console.ReadKey();