JavaScript Alapok

Bevezető A JavaScript egy interpreteres nyelv, vagyis futtatásához szükséges egy futtató, ez jelen esetben a böngésző program. Előnye, hogy nincs szükség külön fordító programra, csak megírjuk a programot, beletesszük egy html vagy külön js fájlba és már futtathatjuk is. Hátránya, hogy a kódunkat így bárki megnézheti. A hasonló név ellenére a Java önálló programozási nyelv, […]

Continue Reading

Javascript: while ciklusok

A vezérlési szerkezetek segítségével az egyes utasítások végrehajtási sorrendjét határozhatjuk meg. Elől tesztelő ciklus A while ciklus utasításblokk végrehajtására használható, amíg a feltétel igaz. A while ciklus szintaxisa:

Kérjünk be a felhasználótól egy számot. Sikertelen adatbevitel esetén (nem számot adott meg) ismételjük meg újra és újra az adatbekérést.Az látszik, hogy a feladat ciklussal oldható […]

Continue Reading

Javascript, feltételek

Elágazás, If-else. Az If utasítást feltételek kiértékelésére használjuk. Szintaktika: Figyelni kell a kapcsos zárójelekre, és az átlátható tagolásra.

Döntsük el egy számról, hogy páros, vagy páratlan! A kiértékeléstől függően írjuk ki a „páros”, vagy „páratlan” szöveget. (Egy szám páros, ha kettővel osztva a maradék = 0)

Az ifutasítás után zárójelben egy olyan állítást […]

Continue Reading