JavaScript Alapok

Bevezető A JavaScript egy interpreteres nyelv, vagyis futtatásához szükséges egy futtató, ez jelen esetben a böngésző program. Előnye, hogy nincs szükség külön fordító programra, csak megírjuk a programot, beletesszük egy html vagy külön js fájlba és már futtathatjuk is. Hátránya, hogy a kódunkat így bárki megnézheti. A hasonló név ellenére a Java önálló programozási nyelv, […]

Continue Reading

Javascript: while ciklusok

A vezérlési szerkezetek segítségével az egyes utasítások végrehajtási sorrendjét határozhatjuk meg. Elől tesztelő ciklus A while ciklus utasításblokk végrehajtására használható, amíg a feltétel igaz. A while ciklus szintaxisa: while (feltétel) { utasítások } A while ciklus először kiértékeli a feltételt, amely művelet egy boolean értéket ad vissza. Ha a kifejezés értéke igaz, a while ciklus […]

Continue Reading

Javascript, feltételek

Elágazás, If-else. Az If utasítást feltételek kiértékelésére használjuk. Szintaktika: if (feltétel) {Utasítások, amelyek akkor futnak le, ha a feltétel igaz} Figyelni kell a kapcsos zárójelekre, és az átlátható tagolásra. <s.c.r.i.p.t> var eletkor = 20; if( eletkor > 18 ) { document.write(„Ön már várásolhat alkoholos terméket.”); } Bővítsük egy plusz ággal a feltételünket, mi van akkor, […]

Continue Reading