C# listák

Lista A lista használatához ne felejtsük el: Using.System.Collections.Generic A lista olyan tömb gyakorlatilag, aminek változhat az elemszáma. A tömbökhöz képest annyi a különbség, hogy dinamikusan foglal memóriát, csak annyit, amennyi elemet tárol. A lista index-érték párokból áll. A lista elemeire az index vagy az érték segítségével hivatkozhatunk. List<típus> listaneve = new List<típus>(); Műveletek listákon: List<double> […]

Continue Reading

c# gyakorló feladatok

Készítsen konzolos alkalmazást, amely mezőgazdasági előrejelzést végez! A program kérje be a rozs mennyiségét tonnában! Ez alapján számolja ki egy véletlenszerűen generált szorzóval (3-20) a várható hozamot, és írja ki a mennyiségét.A szorzó alapján elemezze és írja ki, hogy milyen év várható:átlag alatti (3-8), átlagos év (9-15), átlag feletti (15-20)

Mobil szolgáltató: Kérjünk be […]

Continue Reading

C# egyéb összetett adattípusok

Ide tartoznak a stringek, a felsorolt típus, a rekordok, a lista, a szótár, és a halmaz. Felsorolt típus A felsorolt típus névvel ellátott értékekből áll. Felsorolt típus csak a következő típusokat veheti fel: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong. Ha egy felsorolt típus esetén nem rendelkezünk, hogy az milyen típuson tárolja az értékeket, […]

Continue Reading

C# tömbök

A tömb az az adattípus, amikor egy adott típusú változóból egy sorozatot, vagy vektort, mátrixot készítünk. A tömb egy összetett homogén adatstruktúra, melynek tetszőleges, de előre meghatározott számú eleme van. Az elemek típusa azonos. A tömb lehet egy vagy többdimenziós, a dimenzió száma nem korlátozott. Az egydimenziós tömböket vektoroknak hívjuk.Általános szintaxis: Típus[] tömbnév = new […]

Continue Reading

C# karakterek, Stringek

A karakter egyetlen betűt, számjegyet, írásjelet, grafikus jelet tartalmaz. Legegyszerűbb adattípusa a char. Ez 1 bájton tárolja az adott karakter ascii kódját. Forrás: c# dokumentáció Mi a string (karakterlánc)? Röviden: karakterek tárolására alkalmas típus. Hosszabban: A string nem csak egy típus, hanem osztály is. Megnézzük, milyen műveleteket végezhetünk vele. Eddig használtuk a .Length és a […]

Continue Reading

C# ciklusok (iterációk)

While ciklus (elöltesztelő ciklus) Mondhatnám, hogy először lő, aztán kérdez… de igazából először vizsgál aztán végez. A ciklus megvizsgálja a feltételt, majd utána végzi el az utasításokat. Ezt addig ismétli, míg igaz a feltétel. Mindig kell lennie egy kilépési feltételnek, mert különben végtelen ciklust írunk, az meg nem jó senkinek. Break: a ciklusból való kilépést, […]

Continue Reading

C# szelekciók, elágazások

Az elágazásoknak min. 1 vagy több ága is lehet, ha több ága van mint kettő, akkor már összetett elágazásról van szó. Nézzünk egy egyszerű példát, bekérünk egy számot, és kiírjuk az abszolút értékét.  A // itt is az egysoros komment jele Összetett feltétel Csináljunk egy olyan programot, amely bekéri egy dolgozat maximális pontszámát, majdaz abból […]

Continue Reading

C# alapok

Nyissuk meg a visual studiot és hozzunk létre egy új projektet, a Visual C# fülnél a Console Application-t válasszuk, adjunk neki nevet és helyet! Az első sorba/sorokba  kerül az egyes modulok közti hivatkozás, ezzel gyakorlatilag „lerövidíthetjük” a  programkód írását. Használata: using modul; Pl.: using System; Ezzel beemeltük a System osztályt, ami később kell nekünk. A következő a […]

Continue Reading