JavaScript – JSON

A JSON (JavaScript Object Notation) egy könnyen olvasható adatformátum, amelyet széles körben használják az adatok tárolására és átvitelére az interneten. pl: ‘{„nev”:”Péter”, „eletkor”:40, „kerekpar”:1}’ Ez tulajdonképpen egy objektum, aminek van 3 tulajdonsága: név, kor, kerékpár, és ezeknek konkrét értékei. A JSON az adatokat szöveges formátumban tárolja, könnyen értelmezhető. Az adatokat egyszerűen lehet JSON formátumba alakítani […]

Continue Reading

JavaScript: európai országok quiz

Készíts egy JS quiz játékot, amely 10db európai ország fővárosát kérdezi meg, és számolja a helyes válaszokat! Az adatokat promt segítségével kérje be a program, és alert üzenetekkel írja ki az aktuális eredményt! Az adatokat tömbben (orszagok) tároljuk. Következő lépésben a tömb elemeit a Fisher-Yates algoritmussal összekeverjük, és egy új tömbben (random_Orszagok) tároljuk. A játék […]

Continue Reading

Aszinkron futás

setTimeout(), setInterval The setTimeout() and setInterval() metódusok a HTML DOM Window objektumhoz tartoznak. 1. feladat : Írasd ki a pontos időt SetInterval segítsésével! Gombnyomásra lehessen megállítani, indítani az órát! 2. feladat: Készíts programot, amely a setTimeout() segítségével feldob egy üdvözlő ablakot!

Continue Reading

JavaScript feladatok II.

1.feladat: Mennyi a számok összege 1-500-ig? Hány darab 4-gyel, 6-tal osztható, páros szám van ebben az intervallumban? 2. feladat: Kérjünk be a felhasználótól 2 számot. Ha a felhasználó nem számot ír, vagy 0-át, vagy negatív számot, akkor írjon a program hibaüzenetet! Ha a két szám egyenlő, akkor számolja ki a négyzet kerületét, területét. Ha a […]

Continue Reading

Javascript feladatok

Feladat 1. Hogyan tudunk adatokat megjeleníteni js-ben?– Feladat 2. Adat bekérés a promt segítsésével. Adatok ellenőrzése. IsFinite: Megvizsgálja, hogy szám-e a bekért adat?Math.floor: Egy szám egész részét írja ki.Ha a feltétel után csak egy utasítást akarunk végrehajtani, a kapcsos zárójel elhagyható.A 6-tel való oszthatósághoz természetesen használható lenne a a%6 is. Feladat 3: Összetett feltétel használata. […]

Continue Reading

Kivételkezelés

Kivételkezelés, avagy hibakezelés. A legtöbb programnyelvben van lehetőség a hibák kezelésére, esetleg saját hibaüzenetek létrehozására is. A hibakezelés lényege, hogy az esetlegesen létrejött hibákat megpróbáljuk elkapni, és ‘kulturált’ módon tájékoztatni róluk a felhasználót. pl: angol nyelvű hiba helyett magyarul A hibakezelés általános szintaxisa: A JavaScript olyan lehetőséget is kínál, hogy a catch ágon belül több hibát is […]

Continue Reading

JavaScript és az űrlap elemek

Rádio gombok kezelése Rádiógomb állapotának ellenőrzése:Ez a rövid kis js lekérdezni, hogy be van-e kapcsolva a rádiógombunk. Ha igen, akkor értéke ‘true’ lesz. Most alapból erre állítottuk. A rádiógombot is a szokásos getElementById-val érjük el. 2. példa A második példában megnézzük, hogyan lehet függvény segítségével be és kikapcsolni egy rádiógombot. (Az űrlapon 2db rádiógomb lesz. […]

Continue Reading

JavaScript tömbök

A tömb (array) olyan adatszerkezet, amelyet nevesített elemek csoportja alkot, melyekre sorszámukkal (indexükkel) lehet hivatkozni.A tömb első eleme a 0 . elem! A tömb utolsó eleme a length-1 (tömb hossza – 1). elem!Adott tömbelemre a tömbnév után tett szögletes zárójelben hivatkozunk: T[3] A sort() csak stringek esetén működik alap esetben! Számjegyek esetén csak az első […]

Continue Reading

JavaScript függvények

//Függvény általános formája function fvnev(par1, par2) {    utasítások;    return visszatérési érték; } Javascriptnél a függvényeknél nem kell megadni sem a paraméterek típusát, sem a visszatérési érték típusát. A függvényeket a function kulcsszóval adjuk meg, az utasításokat utasításblokkba helyezzük, a visszatérési értéket a return utasítás után adjuk meg. A függvény meghívása a függvény nevével […]

Continue Reading

JavaScript, karakterkezelés

A String (karakterlánc, füzér). A változó értékét aposztófok közé zárva kell megadni. A stringek szöveges formában ábrázolt adatok tárolására használhatók. A leggyakoribb sztringműveletek közé tartozik a hossz vizsgálata, azok felépítése és összefűzése a + és += sztring operátorokkal, alfüzérek meglétének és helyének vizsgálata a indexOf() metódussal, illetve alfüzérek lekérdezése a substring() metódussal. String létrehozása: a […]

Continue Reading