C# eljárások

11. osztály 11.évf_c# C# programozás Programozás

Eljárásokat akkor használunk, ha egy hosszabb programot kell írnunk, és növelni akarjuk az átláthatóságát. Így nem kell mindent a main alá betenni, szét lehet tagolni. Egy eljárást többször is meg lehet hívni, viszont elég ha csak 1 helyen programozzuk le! Milyen takarékos 🙂 Egy eljárás tulajdonképpen egy részfeladatot lát el. Az eljárásra a nevével hivatkozunk. Egy eljárás állhat a main előtt, vagy után is!

Az eljárásnak van neve, visszatérési értéke, törzse amely tulajdonképpen a program és lehetnek paraméterei is.
Alapvető felépítése:
static void eljarasneve()
   { utasítások }
Az eljárások ugyanabba az osztályba kerüljenek! Egy eljárásnak is lehetnek további eljárásai! A változókra viszont vigyázni kell, mert alapvetően a saját változóikat képesek használni! Természetesen ha az adott osztálynak adunk változót, akkor azt látják. Ilyenkor használjuk a static-ot. 
pl: class Program
   {
    static int valtozo=0;

Első példa: saját eljárás, amivel elválasztó vonalakat írhatunk ki. Az eljárásunk neve: elvalaszto(), amit a főprogramban kétszer hívunk meg.

namespace eljarasok1
{
  class Program
  {
    static void elvalaszto()
    {
      for (int i = 1; i <= 80; i++)
        Console.Write('-');
      Console.WriteLine();
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      elvalaszto();
      elvalaszto();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Második példa: téglalap területe, kerülete szétbontva adatbekérésre és kiírásra:

using System;
namespace eljaras2
{
      class Program
    {
      static int a, b, terulet, kerulet;
      static void adatbekeres()
      {
        Console.Write("Add meg a téglalap egyik oldalát: ");
        a = byte.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Add meg a téglalap másik oldalát: ");
        b = byte.Parse(Console.ReadLine());
      }
      static void kiiratas()
      {
        Console.WriteLine("A téglalap kerülete " + kerulet + " cm, területe " + terulet
          + " cm2");
        Console.ReadKey();
      }
      static void szamitas()
      {
        kerulet = 2 * (a + b);
        terulet = a * b;
       }
    static void Main(string[] args)
      {
        adatbekeres();
        szamitas(); 
        kiiratas();        
      }
    }
  }

2.példa kiegészítve: Téglalap kerülete és területe szétbontva eljárásokra, while ciklus, adatbekérésnél csak pozitív számokat fogad el a program. Adatok kiírása megadott kurzor pozícióba.

using System;

namespace nov04eljaras
{
  class Program
  {
    static int a;
    static int b;
    static int k;
    static int t;
    static string ki;
    static void vonal()//eljárás, neve: vonal
    {
      
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      { Console.Write("-"); }   
       Console.WriteLine();
    }
    static void design()
    { Console.SetCursorPosition(0, 1);//bal felső saroktól mérve: 0.oszlop, 1.sor
     vonal();
     Console.SetCursorPosition(0, 10);
     vonal();
    }
    static void adatbeker()
    {
      a = 0; b = 0;
      while ((a <= 0) || (b <= 0))
      {
        Console.Clear();
        design();
        Console.SetCursorPosition(0, 2);
        Console.WriteLine("a oldal?");
        a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("b oldal?");
        b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());        
      }
    }
    static void szamit()
    {
      k = (a + b) * 2;
      t = a * b;
    }
    static void kiir()
    {
      design();
      Console.SetCursorPosition(0, 6);
      Console.WriteLine("kerület: {0}, terület: {1}",k,t);
      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      while (ki != "n")
      {
        adatbeker();
        szamit();
        kiir();
        Console.WriteLine("Új? (i/n)");
        ki=Console.ReadLine();
        Console.Clear();
      }    
      
    }
  }
}

3. példa: kérjünk be egy szót, és írassuk ki ‘fordítva’.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Visszafeleszoveg
{
  class Program
  {
    static void visszafele(string szo)
    {
      string seged;
      seged = "";
      for (int i = szo.Length - 1; i >= 0; i--)
        seged += szo[i];
      szo = seged;
      Console.Write(szo);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string beker;
      Console.Write("Kerek egy szot: ");
      beker = Console.ReadLine();
      visszafele(beker);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

4. példa: az elálasztó vonal hosszát is paraméterrel adjuk meg. Ha a fel nevű változó hamis akkor 80 karakter hosszú lesz a vonal, ha fel igaz, akkor csak 40 karakternyi.

//az elvalaszto nevű eljárásunk 2db paramétert vár
//egy stringet és egy logikai értéket
static void elvalaszto(string feladat, bool fel)
    {
      int n = 79;
      if (fel) n /= 2;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write('-');
      Console.WriteLine("{0}. részfeladat\n",feladat);
    }
//a fő programból így hívjuk meg:
elvalaszto("1. feladat szövege",false);

Függvények

A függvények olyan eljárások, amelyek egyetlen értéket adnak vissza a főprogramnak. A függvénynek tehát van visszatérési értéke.

A főprogramnak ezzel a visszatérési értékkel valamit csinálnia kell, lehet ez egy egyszerű kiíratás, számítás, felhasználás egy másik eljárásban…

Példa: Faktoriális számítása.

using System;

namespace faktorialis
{
  class Program
  {
    static int faktor(int n)
    {
      int sz = 1;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        sz *= i;
      return sz;
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(faktor(4));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Összetett feladat, több részfeladattal.

1.részfeladat: Van egy biciklis futár, aki a távolságtól függően kap fizetést. 1-2km/500Ft, 3-5km/700Ft, 6-10km/1000Ft. Készítsünk függvényt, ami kiszámolja a megadott távolság alapján, mennyit keres a futár!
2.Szerkeszthető-e háromszög a bekért oldalhosszal? Használjunk függvényt a megoldáshoz!
3.Az adott szám prímszám-e? Használjunk függvényt a megoldáshoz!
4. A részfeladatokat válasszuk el a korábbi elvalaszto eljárás segítségével!

using System;

namespace futar
{
  class Program
  {
    static int fizet(int tavolsag)
    {
      int fizetes=0;
      if (tavolsag < 3) fizetes = 500;
      else
      { if (tavolsag < 6) fizetes = 700;
        else
          if (tavolsag < 11) fizetes = 1000;
      }
      return fizetes;
    }
    static bool haromszog(float a, float b, float c)
    {
      return (a+b>c && a+c>b && b+c>a);
    }
    static bool prim(int n)
    {
      int i = 2;
      while (i * i <= n && n % i != 0)
        i++;
      return (i * i > n);
    }
    //ELJÁRÁS!
    static void elvalaszto(string feladat, bool fel)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.Write("{0}. feladat\n", feladat);
      int n = 59;
      if (fel) n /= 2;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write('-');
      Console.WriteLine();      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int km;      
      Console.WriteLine("Távolság?");
      km = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      elvalaszto("1. pizza", true);
      Console.WriteLine("Díjazása: {0} Ft",fizet(km));
      elvalaszto("2. háromszög", false);
      Console.WriteLine(haromszog(3,4,50));
      elvalaszto("3.primszám", true);
      Console.WriteLine(prim(7));      
      Console.ReadLine();

    }
  }
}