C# tömbök

A tömb az az adattípus, amikor egy adott típusú változóból egy sorozatot, vagy vektort, mátrixot készítünk. A tömb egy összetett homogén adatstruktúra, melynek tetszőleges, de előre meghatározott számú eleme van. Az elemek típusa azonos. A tömb lehet egy vagy többdimenziós, a dimenzió száma nem korlátozott. Az egydimenziós tömböket vektoroknak hívjuk.Általános szintaxis: Típus[] tömbnév = new […]

Continue Reading

C# alapok

Nyissuk meg a visual studiot és hozzunk létre egy új projektet, a Visual C# fülnél a Console Application-t válasszuk, adjunk neki nevet és helyet! Az első sorba/sorokba  kerül az egyes modulok közti hivatkozás, ezzel gyakorlatilag „lerövidíthetjük” a  programkód írását. Használata: using modul; Pl.: using System; Ezzel beemeltük a System osztályt, ami később kell nekünk. A következő a […]

Continue Reading