C# tömbök

10. osztály 10évf_c# C# programozás Programozás

A tömb az az adattípus, amikor egy adott típusú változóból egy sorozatot, vagy vektort, mátrixot készítünk. A tömb egy összetett homogén adatstruktúra, melynek tetszőleges, de előre meghatározott számú eleme van. Az elemek típusa azonos. A tömb lehet egy vagy többdimenziós, a dimenzió száma nem korlátozott. Az egydimenziós tömböket vektoroknak hívjuk.
Általános szintaxis: Típus[] tömbnév = new Típus[hossz];

public static void Main()
{
int[] szamok = new int[5] {1, 3, 6, 3, 2}; // létrehozunk egy tömböt és utána megadjuk az elemeit
int[] szamok2;
szamok2 = new int[] {3, 6, 1, 6, 8, 3}; // az elemek számából magától kiszámolja, hogy hány elemű...

string[] karakterLanc = new string[3] {"egy", "ketto", "harom"};

Console.WriteLine("A szamok tömb 5. elemének értéke: {0}", szamok[4]);
Console.WriteLine("A szamok2 tömb 3. elemének értéke: {0}", szamok2[2]);
// a tömbök indexelése 0-tól kezdődik, így a 4. indexű eleme a tömb 5. eleme

// ciklus, mely végig halad a tömb elemein
for( int i = 0; i < karakterLanc.Length; i++ ) Console.WriteLine(karakterLanc[i]);
Console.ReadKey();
}

A tömbök elemeinek sorszámozása 0-tól kezdődik, az utolsó elem száma pedig elemek száma-1.
Tehát a szamok tömb elemei: 0. elem az 5, az utolsó elem pedig a szamok[4] amelynek értéke 2
Fontos megjegyezni, hogy a tömb statikus. Ha egyszer beállítottuk a méretét, nem lehet megváltoztatni. Azt viszont gond nélkül megtehetjük, hogy újra lefoglaljuk neki a helyet, de ekkor a benne tárolt adatok elvesznek (kivéve ha lementettük őket).

Tömb elemeinek kiíratása:

 • For ciklussal:
for (int i=0; i<szamok.Length;i++)
{ 
Console.WriteLine("A szamok tömb{0}.-ik eleme: {1}", i, szamok[i]);
}
 • Foreach ciklussal
foreach (int i in szamok)
{
Console.WriteLine("A szamok tömb elemei: {0}", i);
}

Példa 1

Nézzünk egy példa tömböt. Töltsünk fel egy 10 elemű tömböt 0-100 közötti véletlen számokkal! Rendezzük növekvő sorrendbe!
A tömb elemeinek növekvő sorba rendezése az Array.Sort(tömbneve) metódussal történeik. Ha szeretnénk fordított sorrendben kiíratni őket, akkor elöször rendezzük növekvőbe, majd az Array.Reverse(tömbneve) metódussal megkapjuk a fordított sorrendet!

int[] veletlenszomok = new int[10]; //10 elemből áll
Random elem = new Random();
for (int i = 0; i < veletlenszomok.Length; i++)
 {
  veletlenszomok[i] = elem.Next(0, 100); //veletlenszám tárolása
 }
foreach (int item in veletlenszomok)//tömb elemeinek kiírása foreach ciklussal
 {
  Console.Write(" {0}", item);//szóköz az elemek között
 }
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Rendezve:");
Array.Sort(veletlenszomok);
foreach (int item in veletlenszomok)
 {
 Console.Write(" {0}", item);
 }
Console.ReadKey();

Példa 2:

Nézzünk egy másik példát. Állítsunk elő 50 db egész számot -100 és 100 között! Írassuk ki őket 5 sorba! Írjuk ki a pozitív páros számokat is! Ha nincs egy sem, akkor ezt: „Nincs pozitív páros szám.” Itt a feladat második része miatt használunk tömböt, hogy meg tudjuk vizsgálni, van-e közöttük pozitív páros szám.

 {
int[] tomb = new int[50]; //50 elemű tömb
int i = 0;
bool van = false; //ez jelzi, találtunk-e + egész számot
Random vsz = new Random();
Console.WriteLine("A 50 db szám:");
Console.WriteLine();
for (i=0; i<=49; i++)
{ 
 tomb[i] = vsz.Next(-100,101);
 if (i % 10 == 9) //mivel 0-tól számozza a tömb elemeit, a 10. elem a 9-es tömbelem
  Console.WriteLine("{0, 6}",tomb[i]);
 else
  Console.Write("{0, 6}", tomb[i]);
}
Console.WriteLine();
for (i=0; i<=49; i++) //végigmegyünk mind az 50 elemen
{
 if (tomb[i]%2==0 && tomb[i]>0)
  {
  if (van == false) Console.WriteLine("A pozitív páros számaink: ");
  Console.Write("{0,4}", tomb[i]);
  van = true;
  }
}
if (van == false) //ha egyet sem talált
  Console.WriteLine("A számok között nincs pozitív páros szám!");
  Console.ReadKey();
}

Két vagy többdimenziós tömbök

Nézzünk egy 2 dimenziós tömböt:
int [ , ] szamok2d = new int[ 1 , 2 ];
string [ , ] szoveg = new string [10, 9];

Vesszővel választjuk el a dimenziók számát. A többdimenziós tömbök elemeinek feltöltését egymásba ágyazott ciklusokkal valósítjuk meg.

Hozzunk létre egy 3×3-as „mátrixot”, töltsük fel véletlen számokkal. A többdimenziós tömböknél a tömb nagyságát a Tömb.GetLength(dimenzio száma) függvénnyel kérdezzük le. A tömb elemeinek feltöltéséhez több egymásba ágyazott ciklust használunk.

using System;
class Program
{
static public void Main()
{
int[,] matrix = new int[3, 3];
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); ++i)// sorok
{
for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); ++j)// oszlopok
{
matrix[i, j] = r.Next(1,20);
Console.Write(matrix[i, j]+"\t");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}

A következő példában egy 3×3-mas tömböt töltünk fel „kézzel”, majd kiíratjuk a tömb elemeit 3×3-as formában.

namespace matrix_feltolt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Tömb elemeinek feltöltése...");
      int[,] tomb = new int[3, 3];
      int i, j;
      for (i = 0; i < 3; i++)
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
          Console.Write("Kérem a {0}. sor {1}. oszlop elemét: ", i, j);
          tomb[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      Console.WriteLine("Az eredeti mátrix: ");
      for (i = 0; i < 3; i++)
      {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        Console.Write("{0} ", tomb[i, j]);
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

Egy halgazdaság próbafogást rendez, 5 halat fognak ki, és vizsgálják a súlyukat és méretüket.
Az egyszerűség kedvéért dkg és cm mértékegységet használnak.
A program feladatai:mennyi a halak összsúlya?
– Mennyi a legkisebb súly? Milyen fajta hal?
– Mennyi a legnagyobb súly? Milyen fajta hal?

using System;

namespace ConsoleApp3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//hal fajtája, tömege, hossza 5sor 3 oszlop
      string[,] halak = new string[5, 3] {
      {"csuka","100","40"},
      {"ponty","510","75"},
      {"harcsa","2250","88"},
      {"ponty","2450","62"},
      {"törpeharcsa","25","24"},
      };
      /*
      Console.WriteLine("{0} hal tömege: {1}dkg hossza: {2}cm",halak[0,0], halak[0,1], halak[0,2]);
      Console.WriteLine("{0} hal tömege: {1}dkg hossza: {2}cm", halak[1, 0], halak[1, 1], halak[1, 2]);
      Console.WriteLine("{0} hal tömege: {1}dkg hossza: {2}cm", halak[2, 0], halak[2, 1], halak[2, 2]);
      */
      //Halak adatai
      for (int i = 0; i < halak.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < halak.GetLength(1); j++)
        { Console.Write("{0} ", halak[i, j]); }
        Console.WriteLine();
      }

      //A halak össztömege
      //Legnehezebb hal tömegének mentése
      int maxsuly = 0; int minsuly = 1000;
      int ossztomeg = 0; string maxsuly_index=""; string minsuly_index="";
      for (int i = 0; i < halak.GetLength(0); i++)
        
        {
          ossztomeg += Convert.ToInt32(halak[i, 1]);
        if (Convert.ToInt32(halak[i, 1]) > maxsuly)
        {
          maxsuly = Convert.ToInt32(halak[i, 1]);
          maxsuly_index = halak[i, 0];
        }

        if (Convert.ToInt32(halak[i, 1]) < minsuly)
        {
          minsuly = Convert.ToInt32(halak[i, 1]);
          minsuly_index = halak[i, 0];
        }
      }
      Console.WriteLine("össztömeg: {0} dkg",ossztomeg);
      Console.WriteLine("legnehezebb hal:{0} súlya: {1} dkg",maxsuly_index,maxsuly);
      Console.WriteLine("legkönnyebb hal:{0} súlya: {1} dkg", minsuly_index, minsuly);

    }
  }
}


Feladat: Töltsünk fel egy 10 elemű tömböt 1-20 közötti véletlenszámokkal, úgy, hogy ne ismétlődjenek a tömbben a számok!

namespace tomb_ism_nelkul
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random vsz = new Random();
      int[] tomb= new int[10];
      bool vanmar; //van-e már ilyen eleme a tömbnek?
      int ujelem=0;
      for (int i = 0; i <tomb.Length; i++)
      {        
        do         
        {
          vanmar = false;
          ujelem = vsz.Next(1, 20);          
          for (int j = 0; j < tomb.Length; j++)
            if (tomb[j] == ujelem)
            {
              vanmar = true;
            }
        }
        while (vanmar);
        tomb[i] = ujelem;
      }
      Console.WriteLine();
      foreach (int item in tomb)
        Console.Write("{0} ",item);

    }
  }
}

Feladat: Készítsünk egy órarendet, amit egy kétdimenziós tömb tárol. Írassuk ki a tömb összes elemét! Írassuk ki csak 1db óra adatát! Az átláthatóbb adatok miatt a tömbbe beírtam a napok neveit is.

using System;

namespace szept20_orarend
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Órarend");
      string[,] orarend = new string[5, 5]
      {
        {"hétfő","info","ének","rajz","úszás"},
        {"kedd","úszás","tech","biosz","matek"},
        {"szerda","magyar","földrajz","töri","info"},
        {"csütörtök","ofő","magyar","matek","angol"},
        {"péntek","matek","tesi","rajz","angol"}
      };
      //kiíratás, összes adat
      for (int i = 0; i < orarend.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < orarend.GetLength(1); j++)
        {
          Console.Write("{0} ", orarend[i, j]);
        }
        Console.WriteLine();
      }
      //kiíratás 1 adat, szerda 4.óra
      //a tömbök elemei 0 sorszámmal kezdődnek!
      Console.WriteLine("{0}",orarend[2,4]);

    }
  }
}

Feladat: Totó
Készítsünk programot, amely totó tippeket sorsol! A feladatot 2 tömb segítségével oldjuk meg! Az egyik tömb tartalmazza az elemeket (1,2,x) a másikat pedig töltsük fel véletlenszerűen az első tömb elemeivel!

using System;

namespace okt11_toto_tombok
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("TOTÓ tippek...");
      string[] elemek = new string[3] {"1","2","x"};
      string[] toto = new string[14];
      Random vsz = new Random();
      
      for (int i=0; i<toto.Length; i++)
      {
        toto[i] = elemek[vsz.Next(0, 3)];
      }
      foreach (string i in toto)
        Console.Write("{0} ",i);
    }
  }
}

Feladat: min,max, megszámlálás, átlag gyakorlása.:
Állítson elő véletlenszerűen 40 számot a [-20, 20] tartományból!

 • Állapítsa meg pozitív vagy negatív számból van-e több? A választ
  és a darabszámokat írja a képernyőre!
 • Hányszor fordult elő a 7-es szám?
 • Van-e a számok között 0?
 • Adja meg a legkisebb szám indexét!
 • Adja meg a negatív számok átlagát!
 • Adja meg melyik a legkisebb, és a legnagyobb szám!
 • Melyik volt a pozitív számok közül a legkisebb?
 • Melyik volt a negatív számok közül a legnagyobb?
  -Írassa ki növekvő sorrendben a számokat!
  -Írassa ki csökkenő sorrendben a számokat!
using System;

namespace gyakorlas1018
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int min = 20; int max = -20; int poz = 0; int neg = 0; int hetes = 0;
      int nulla = 0; int minind = 0; int minpoz = 20; int maxmin = -20;
      int negativok = 0;
      Random vsz = new Random();
      int[] tomb = new int[40];
      for (int i = 0; i < tomb.Length; i++)
      {
        tomb[i] = vsz.Next(-20, 21);
        if (min > tomb[i]) { min = tomb[i]; minind = i; }
        if (max < tomb[i]) max = tomb[i];
        if (tomb[i] > 0) poz++;
        if (tomb[i] < 0) { neg++; negativok = negativok + tomb[i]; }
        if (tomb[i] == 7) hetes++;
        if (tomb[i] == 0) nulla++;
        if (tomb[i] > 0 && tomb[i] < minpoz) minpoz = tomb[i];
        if (tomb[i] < 0 && tomb[i] > maxmin) maxmin = tomb[i];
      }
      int se = 0;
      foreach (int i in tomb)
      {
        se++;
        if (se % 20 == 0) Console.WriteLine();
        Console.Write("{0} ", i);
      }
      Console.WriteLine("poz: {0} db negatív: {1} db", poz, neg);

      if (poz > neg) Console.WriteLine("Több a pozitív szám!");
      else if (neg > poz) Console.WriteLine("Több a negatív szám!");
      else Console.WriteLine("Egyenlő");

      if (hetes == 0) Console.WriteLine("Nincs hetes szám!");
      else Console.WriteLine("Hetesek: {0} db", hetes);
      if (nulla == 0) Console.WriteLine("Nincs 0!");
      else Console.WriteLine("Nullák: {0} db", nulla);

      Console.WriteLine("min: {0} indexe: {2},max: {1}", min, max, minind);
      Console.WriteLine("Negatív számok átlaga: {0}",negativok/neg);

      Console.WriteLine("Legkisebb pozitív szám: {0}", minpoz);
      Console.WriteLine("Legnagyobb negatív szám: {0}", maxmin);

      Array.Sort(tomb);
      Console.WriteLine("Növekvő sorrendben:");
      se = 0;
      foreach (int i in tomb)
      {
        se++;
        if (se % 20 == 0) Console.WriteLine();
        Console.Write("{0} ", i);
      }
      
      Array.Reverse(tomb);
      Console.WriteLine("Csökkenő sorrendben:");
      se = 0;
      foreach (int i in tomb)
      {
        se++;
        if (se % 20 == 0) Console.WriteLine();
        Console.Write("{0} ", i);
      }

    }
  }
}