JavaScript: feladatok II.

10. osztály 10.évf_js JavaScript Web

1.feladat: Mennyi a számok összege 1-500-ig? Hány darab 4-gyel, 6-tal osztható, páros szám van ebben az intervallumban?

2. feladat: Kérjünk be a felhasználótól 2 számot. Ha a felhasználó nem számot ír, vagy 0-át, vagy negatív számot, akkor írjon a program hibaüzenetet! Ha a két szám egyenlő, akkor számolja ki a négyzet kerületét, területét. Ha a két szám különböző, akkor a téglalap kerületét, területét!

3. feladat: gondoltam egy számra játék. A program generáljon véletlenszámot 1-100 között.

A Math.random 0-1 közötti számot generál. Ezt meg kell szorozni 100-zal, ha ennél nagyobb számot szeretnénk. Mivel az előállított szám nem egész, ezért a Math.floor függvénnyel az egész részét vesszük. A +1 azért kell, hogy 1-től induljon, ne nullától.

4. feladat: szögfüggvények használata. sin, cos, tan

5. feladat: switch -case segítségével határozzuk meg, hogy milyen nap van ma! Ehhez használjuk a dátum függvények közül a getDay()-t! Ha csak sima Date() függvényt írunk, akkor az aktuális dátumot és időt írja ki.

6. feladat: stringek használata. Leggyakoribb függvények.

A stringek hasonlóan a tömbökhöz, elemeikre bonthatóak. Az elemek számozása 0-tól indul! A string első betűje a 0. utolsó betűje a hossz-1. elem. /szoveg.length-1/

7. feladat: Ceasar kód. Kódoljunk egy szöveget a klasszikus Ceasar kóddal: toljuk el 3 karakterrel a betűket! A kódolt szöveget dekódoljuk a végén!

8. feladat: A program kérjen be egy dátumot, és döntse el, hogy szökőév-e! Az évszám vizsgálatához használj függvényt! A függvény olyan eljárás, amely egy értéket ad vissza a return segítségével. (visszatérési érték) Jelen esetben igaz vagy hamis értéket.

9. feladat: eljárások segítségével változtasd meg a weboldal háttérszínét! Lehetőség szerint használj onclick, onmouseover eseménykezelőket!
Készíts eljárást egy izzó ki/be kapcsolásához!

10. feladat: Testtömeg index számítása űrlap segítségével. Készíts űrlapot, amelyen 2db szövegdoboz szolgál a súly, és a magasság bevitelére, másik 2 szövegdobozba pedig kiírjuk az testtömeg indexet, és a szöveges értékelést! Az űrlap elemeire a nevük segítségével fogunk hivatkozni.

11. feladat: Szimuláljuk dobókocka dobást véletlenszám (Math.floor(Math.random()*6)+1) segítségével! A „dobott” szám szerinti oldalát mutassa a program a kockának!

12. feladat: Készíts szorzótáblát ciklusok segítségével!

A feladat megoldásához 2db for ciklust fogunk használni. A belső for ciklus a sorokat nézi végig, amikor végez, akkor lép tovább a külső, ami az oszlopokat lépteti.

13. feladat Készíts JavaScript programot, amely táblázatos formában kiírja a 1-10-ig a számok hatványait (2-5.) a faktoriálisát, és a Fibonacci sorozatbeli értékét!
Fibonacci sorozat: 0,1,1,2,3,5,8,13… Minden elem az előző kettő összege, kivéve a 0,1.