Python: változók

10. osztály 10.évf Python Python

Kezdjük a kommentekkel, még mielőtt belemélyednénk a változók használatába. A kommentek hasznosak, mert segítik a későbbi munkánkat, könnyebb rájönni mit, miért csináltunk mikor megírtunk egy programot. A komment jele a #. Alapvetően minden sor elé ki kell írni, ahová kommentet írunk. Esetleg használhatjuk a tripla idézőjelet több soros kommenthez. Nyilván nem kell kisregényt írni, nem erről szól.

Mi az a változó? Egy azonosítóval (névvel) ellátott adattároló. Alapvetően azárt változó, mert változhat az értéke programunk futása közben. Természetesen nem ennyire egyszerű, a változóknak több típusa is van.

A Pythonban nem kell deklarálni a változót. (névhez típust rendelni) Elég neki értéket adni. pl: x=5 vagy nev=”tesztelek”. Természetesen itt is van lehetőség típus megadására, hogy most az a változó egész számot, szöveget stb. fog tárolni.

A változónak nem lehet akármilyen nevet adni, nézzük a megkötéseket:

 • aláhúzással vagy betűvel kell kezdőnie, kis és nagybetűket, számokat tartalmazhat. Hagyományosan nem használunk ékezetes betűket, mert az informatika nyelve az angol.
 • nem kezdődhet tehát számmal, egyéb írásjellel
 • megkülönbözteti a kis és nagybetűket, ezzel lehet szívni ha valaki nem figyel rá
 • hagyományosan a következő módszereket használjuk:
  1. Camel case: ezEgyValtozoNeve
  2. Pascal case: EzEgyValzotoNeve – tehát egybe írjuk, nagy kezdőbetűvel
  3. Snake case: ez_egy_valzoto_neve – aláhúzással, kisbetűvel

Kiíratáshoz a print() függvényt használjuk. Még később visszatérünk rá.

Globális és lokális változók

Alapvetően egy változó globális, azaz bárhol használható a programon belül. Tehát ki tudjuk olvasni a tartalmát, vagy meg tudjuk változtatni.

Ha egy változót például egy függvényen belül hozunk létre, az egy lokális változó lesz, csak a függvényen belül fog létezni. Tehát ha van egy globális változóm, és egy ugyanolyan nevűt használok egy függvényben és még értéket is adok neki, az új értéket csak a függvényen belül veszi fel, azon kívűl a korábbi értéket fogja tárolni. Ha mégis változtatni akarunk rajta akkor a global kulcsszóval tehetjük meg. Nézzük meg a következő példákat:

A függvényekről később lesz még szó. Alapvetően a függvény egy azonosítóval (névvel) ellátott utasítás sorozat, amit többször is felhasználhatunk, ezáltal segíti programunk hatékonyságát, áttekinthetősőgét. A nevével lehet lefuttatni.

Változók típusai

Ahogy már említettem, a változók különféle típusú adatokat tárolhatnak. A típusokra mindig figyelni kell!

 • szöveges típus: str
 • numerikus típus: int (egész számok, lehet pozitív és negatív), float (tizedes tört, lehet pozitív és negatív), complex
 • felsorolás: lista, tuple, range
 • szótár: dict
 • logikai típus: bool
 • halmaz: set, frozenset
 • bináris típus: bytes, bytearray, memoryview
 • nincs típus: NoneType

Hogyan tudjuk lekérdezni egy változó típusát? print(type(ValtozoNeve))
Miért? Mert nem mindig egyértelmű. pl: ha egy számot stringként veszek fel. szam=str(2022) Sima print utasítással 2022-t ír ki, pedig az nem szám, nem lehet matematikai műveletet végezni vele ebben az esetben!

Az egyes típusokat át tudjuk alakítani más típusúra.

Adatok kiíratása

Visszatérve a Print függvényre. Amint láttuk használata a következőképpen működik: zárójelben megadjuk, mit szeretnénk kiíratni. Ez lehet egy változó, szöveg, szám, változó típusa… Alapvetően ha nem akartuk, hogy összeérjenek a szövegek, tettünk szóközt ide-oda. Ezt egyszerűbben a sep paraméterrel tehetjük meg. Sortörést a /n paraméterrel tudunk csinálni, de alap esetben a print() mindig sortörést csinál az adatok kiírása után. Ha szeretnénk ezt megváltoztatni, használjuk az end paramétert. pl: end=” ”

Adatbevitel

Adatokat az input() függvénnyel tudunk bekérni. Például kérjünk be egy nevet, és üdvözöljük!

Nézzünk egy egyszerű példát! Számoljuk ki egy téglalap területét, kerületét!