Windows Server: PowerShell alapok

Operációs rendszerek Windows Server 2012r2

A PowerShell egy parancssoros felület és script nyelv, amelyet a Microsoft fejlesztett ki a feladatok automatizálására és a Windows alapú rendszerek kezelésére. A .NET keretrendszeren épül, és lehetővé teszi a felhasználók számára a fájlok és könyvtárak kezelését, programok futtatását és rendszerbeállítások konfigurálását. A PowerShell támogatja a más Microsoft termékekkel, például az Exchange és a SharePoint integrációját is, és használható a hálózat több számítógépén végzett automatizált feladatokhoz. Általában a rendszergazdák és az IT szakemberek használják, de a fejlesztők és haladó felhasználók is használhatják az automatizálási és script feladatokhoz.
A PowerShell visszafelé kompatibilis régebbi cmd parancsokkal. Nem érzékeny a kis és nagybetűkre.

Néhány hasznos parancs:

A használható parancsok listája: Get-Command Ha csak a ténylegesen PowerShell parancsokat akarjuk kilistázni: Get-Command -CommandType cmdlet

Számítógép átnevezése: Rename-Computer újnév Természetesen újra kell indítani, hogy életbe is lépjen! Restart paranccsal

Rendszer információ: Get-ComuterInfo

Hálózathoz kapcsolódó parancsok listázása: Get-NetIpAdress
Formázva: Get-NetIpAddress | ft ipaddress,interface*

Milyen funkciói vannak a NetIpAddress-nek: Get-Command *-netipaddress*

DNS lekérdezése: Get-DnsClientServerAddress

DNS beállítása: Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet0 -ServerAddresses 192.168.1.1,192.168.1.2

Számítógép beléptetése domainbe: Add-Computer -DomainName valami.local

Megosztás készítése mindenkinek azonos jogokkal (csak a példa kedvéért)

New-Item c:\megosztottmappa -Tpye Directory
New-SmbShare -Name Megosztásneve -Path C:\megoszottmappa -FullAccess Everyone

Megsoztások lekérdezése: Get-SmbShare

Néhány parancs a szerepkörök és szolgáltatások kezeléséhez:

 • Get-WindowsFeature: A számítógépen telepített szerepkörök és szolgáltatások lekérdezése.
 • Add-WindowsFeature: Új szerepkörök és szolgáltatások telepítése.
 • Remove-WindowsFeature: Szerepkörök és szolgáltatások eltávolítása.
 • Enable-WindowsOptionalFeature: Opcionális szerepkörök és szolgáltatások engedélyezése.
 • Disable-WindowsOptionalFeature: Opcionális szerepkörök és szolgáltatások letiltása.
 • Get-Service: A számítógépen futó szolgáltatások lekérdezése.
 • Start-Service: Szolgáltatások indítása.
 • Stop-Service: Szolgáltatások leállítása.
 • Restart-Service: Szolgáltatások újraindítása.
 • Set-Service: Szolgáltatások beállításainak módosítása.
 • New-Service: Új szolgáltatás létrehozása.
 • Remove-Service: Szolgáltatások eltávolítása.

Nézzük meg milyen telepített szolgáltatások és szerepköreink vannak: Get-WindowsFeatureSzolgáltatás(szerepkör) telepítése, pl. Telnet telepítése: Add-WindowsFeature telnet-client
Szolgáltatás törlése, töröld a Telnetet: Remove-WinowsFeature Telnet-Client

Néhány hasznos parancs, amikkel a rendszerről információkat kapunk:

 • Get-Service: a rendszer összes futó szolgáltatásának listázása.
 • Start-Service és Stop-Service: szolgáltatás indítása és leállítása.
 • Restart-Service: szolgáltatás újraindítása.
 • Get-Process: a rendszer összes futó folyamatának listázása.
 • Stop-Process: folyamat leállítása.
 • Get-EventLog: rendszer naplók megtekintése.
 • Clear-EventLog: rendszer naplók törlése.
 • Get-WmiObject: WMI objektumok lekérdezése.
 • Get-NetAdapter: hálózati adapter információk lekérdezése.
 • Get-NetIPAddress: IP címek lekérdezése.
 • Set-DnsClientServerAddress: DNS szerverek beállítása.
 • Get-ComputerInfo: rendszer információk lekérdezése.
 • Get-Hotfix: telepített hotfix-ek lekérdezése.
 • Get-WindowsUpdateLog: Windows frissítési napló lekérdezése.
 • Add-WindowsCapability: Windows képességek hozzáadása

Néhány hasznos parancs az ActiveDirectory-hoz:

 • Get-ADUser: az Active Directory felhasználók lekérdezése.
 • New-ADUser: új Active Directory felhasználó létrehozása.
 • Set-ADUser: az Active Directory felhasználók beállításainak módosítása.
 • Remove-ADUser: az Active Directory felhasználók törlése.
 • Get-ADGroup: az Active Directory csoportok lekérdezése.
 • New-ADGroup: új Active Directory csoport létrehozása.
 • Add-ADGroupMember: az Active Directory csoportokhoz felhasználók hozzáadása.
 • Remove-ADGroupMember: az Active Directory csoportokból felhasználók eltávolítása.
 • Get-ADComputer: az Active Directory számítógépek lekérdezése.
 • New-ADComputer: új Active Directory számítógép létrehozása.
 • Set-ADComputer: az Active Directory számítógépek beállításainak módosítása.
 • Remove-ADComputer: az Active Directory számítógépek törlése.
 • Get-ADDomain: az Active Directory domainek lekérdezése.
 • Get-ADForest: az Active Directory erdők lekérdezése.
 • Get-ADDomainController: az Active Directory domain controller-ek lekérdezése.

Néhány hasznos parancs a DNS szerver használatához:

 • Get-DnsServer: DNS szerverek lekérdezése.
 • Add-DnsServerResourceRecord: DNS rekord hozzáadása.
 • Remove-DnsServerResourceRecord: DNS rekord törlése.
 • Set-DnsServerResourceRecord: DNS rekord módosítása.
 • Get-DnsServerZone: DNS zónák lekérdezése.
 • Add-DnsServerPrimaryZone: fő DNS zóna hozzáadása.
 • Remove-DnsServerZone: DNS zóna törlése.
 • Get-DnsServerCache: DNS gyorsítótár lekérdezése.
 • Clear-DnsServerCache: DNS gyorsítótár törlése.
 • Get-DnsServerScavenging: DNS takarítás beállításainak lekérdezése.
 • Set-DnsServerScavenging: DNS takarítás beállításainak módosítása.
 • Get-DnsServerRecursion: DNS rekurzív beállítások lekérdezése.
 • Set-DnsServerRecursion: DNS rekurzív beállítások módosítása.
 • Get-DnsServerForwarder: DNS továbbító beállítások lekérdezése.
 • Set-DnsServerForwarder: DNS továbbító beállítások módosítása.

Néhány hasznos parancs a DHCP szerverhez:

 • Get-DhcpServer: DHCP szerverek lekérdezése.
 • Add-DhcpServerv4Scope: DHCP tartomány hozzáadása.
 • Remove-DhcpServerv4Scope: DHCP tartomány törlése.
 • Set-DhcpServerv4Scope: DHCP tartomány módosítása.
 • Add-DhcpServerv4Reservation: DHCP foglalás hozzáadása.
 • Remove-DhcpServerv4Reservation: DHCP foglalás törlése.
 • Set-DhcpServerv4Reservation: DHCP foglalás módosítása.
 • Get-DhcpServerv4Lease: DHCP bérlet lekérdezése.
 • Get-DhcpServerv4ScopeStatistics: DHCP tartománnyal kapcsolatos statisztika lekérdezése.
 • Add-DhcpServerv4Policy: DHCP szabály hozzáadása.
 • Remove-DhcpServerv4Policy: DHCP szabály törlése.

Példa: Kérdezd le, hogy van-e ntp szolgáltatás a szerveren!

Get-WindowsFeature *w32time* Ha nem ír semmit, akkor van, ha azt írja, hogy nincs ilyen szolgáltatás, akkor telepíteni a következő paranccsal lehet: Install-WindowsFeature -Name W32Time

Kliens gépen a w32tm /query /peers paranccsal lehet lekérdezni milyen ntp szervereket ‘lát’.