JavaScript: tömbök

10. osztály 10.évf_js JavaScript Web

A tömb (array) olyan adatszerkezet, amelyet nevesített elemek csoportja alkot, melyekre sorszámukkal (indexükkel) lehet hivatkozni.
A tömb első eleme a 0 . elem! A tömb utolsó eleme a length-1 (tömb hossza – 1). elem!
Adott tömbelemre a tömbnév után tett szögletes zárójelben hivatkozunk: T[3]

A sort() csak stringek esetén működik alap esetben! Számjegyek esetén csak az első számjegyet vizsgálja, ezért a 20 nagyobb lesz például a 100-nál, ami téves sorrendet eredményez! Szerencsére a sort() függvénynek van egy összehasonlító funkciója, ami számok esetén alkalmazható. tomb.sort(function(a, b){return a – b});

A következő példában létrehozunk egy számokat tartalmazó tömböt, és rendezzük a tartalmát növekvő, majd csökkenő, majd véletlen sorrendbe! Megnézzük az első és utolsó elem törlését, majd új elemek hozzáadását helyettük.
Ha növekvő sorrendbe rendezzük a tömböt, akkor a legkisebb elem a tömb 0.eleme lesz, a legnagyobb a tömb elemszáma-1. elem.

Tömb elemeinek összekeverés véletlenszerűen, Fisher-Yates módszer.

Rendezetlen tömbből a legkisebb és a legnagyobb elem kiválasztása

  1. Ehhez a Math.max() és Math.min() JavaScript függvényeket használhatjuk.

Feladat: sorsoljunk ötös és hatoslottó számokat! Rendezzük a kisorsolt számokat növekvő sorrendbe!

Feladat: sorsoljunk ki 1-90 közötti számokból ötöt, majd jelöljük be a kisorsolt számokat egy 90 elemű tömbön!

Feladat: sorsoljuk ki az ötös és hatoslottó számait!
(5db random szám 1-90 között, illetve 6db random szám 1-45 között)
Rendezzük sorrendbe őket! Ahol lehet használjunk függvényeket!

Feladat: tömb legkisebb, legnagyobb eleme, átlaga, összeg, páros elemek száma