Python: Programozási tételek

10. osztály 10.évf Python Python

A programozási tételek ‘alap’ algoritmusok, amiket programozás során használunk.
Egyszerű, hétköznapi dolgok, mint pl. elemek összegének kiszámítása, maximum vagy minimum érték keresése…

Összegzés

Egy lista elemeinek összegét tudjuk vele kiszámolni. Végig kell menni a lista elemein és mindet összeadni. összeg=összeg+aktuális elem
A példában az osszeg változóban tárolom az aktuális összeget. A lista bejárásához a for ciklust használom.
A Python nyelvben az összegzésre van külön függvény, a Sum()

Megszámlálás

A megszámlálás megszámolja például, hány elemből áll egy lista, vagy hány elem felel meg bizoyos feltételnek. A következő példában megszámoljuk hány elemből áll a listánk, illetve hány darab páros számot tartalmaz. A páros számhoz a kettővel történő maradékos osztást használom, nyilván ha a maradék 0 akkor páros a szám.
A Python erre is kínál beépített függvényt. A lista hossz lekérdezhető a len() függvénnyel. Ha megszámlálás, akkor a sum() függvényt is felhasználhatjuk, illetve a count() -ot is.
Páros számok megszámolása: paros = sum(x % 2 == 0 for x in lista)
Hányszor szerepel a 4 a listában? negy =lista.count(4)

Eldöntés

Eldöntésnél igaz vagy hamis értéket várunk. Pl: Van-e a listában pozitív szám? Eldöntésnél nem megyünk végig az összes listaelemen, csak a legelsőig, ami teljesíti a feltételt. A lista bejárásához lehet használni for és while ciklust is. Az általános szabály az, hogy a for ciklust érdemes használni, ha ismerjük az iterálások számát, míg a while ciklust érdemes használni, ha nem tudjuk, hogy pontosan hány iterációra van szükség. Ez például a Kráta dkt-ban rosszul van megfogalmazva!

A feladat: határozd meg, van-e negatív szám a listában! A for cilust a brak utasítással szakítjuk meg, amint az első negatív elemhez ér! Természetesen ezt is lehet egyszerűbben, pl. a Python any függvényét felhasználva.

Szélsőérték keresés

A legkisebb vagy legnagyobb elem megkeresése. Felvesszük a változónak a kezdőértéket, aminél biztos lesz nagyobb/kisebb. Ez lehet a lista első eleme.
Legkisebb szám kiválasztása: min() függvény
Legnagyobb szám kiválasztása: max() függvény

Keresés

Keresés során feltételezzük, hogy a listában van olyan elem, amit keresünk. Ennek az elemnek az indexét keressük a következő példában. Hanyadik elem a piros szín?

Kiválogatás (kiválasztás)

Kiválogatás során egy vagy több feltétel szerint elemeket pl. egy másik listába másoljuk.
Hozz létre egy listát, ezekkel az elemekkel: 2, 10, 6, 3, 4, 8, 7, 1, 5, 12
Válogasd ki 1-1 listába a páros és páratlan elemeket!

Gyakorlás

Feladat 1:

Az elmúlt egy héten minden reggel 7-kor megmértük a hőmérsékletet az udvaron. Készíts listát az adatokból, határozd meg hány fagyos reggelünk volt?
hétfő: 6 ,kedd:-3,szerda: 2, csütörtök:-9, péntek:-7

Feladat 2.:

Hány darab szó van ebben a szövegben? ‘egy kettő három négy öt hat’ Mennyi a betű?

Feladat 3.:

Hozz létre egy 10 elemű listát, és töltsd fel -20 és 20 közötti számokkal! Számold ki a számok összegét, átlagát, keresd meg a minimum és maximum értékeket is!

Feladat 4.:

Készíts egy listát, ami 20 db -50 és 50 közötti elemet tartalmaz! Válogasd ki belőle 1-1 listába a pozitív és a negatív számokat!

Feladat 5.:

Válogasd ki a pozitív és negatív hőmérsékleteket külön listákba!

Feladat 6.: Generálj egy 10 elemű listát magyar rendszámokkal, és sebesség adatokkal! Válogasd ki belőle a gyorshajtókat! (városi sebességhatár)