Python, gyakorló feladatok

10. osztály 10.évf Python Programozás Python

Feladat 1:
Készíts egy listát, amelyben 100 db -1000..2000 közötti számot tárolsz.
– Mennyi a számok összege?
– Melyik a legkisebb szám? Hányszor fordul elő a listában?
– Melyik a 2. legnagyobb szám? (igen, ehhez rendezni kellene..)
– Kérj be egy számot a felhasználótól, és nézd meg, szerepel-e a listában! Ha igen, hányadik
helyen?
– Hány db olyan szám van a listában, amely 3-mal osztható?
– Hány db olyan szám van, amely 7-tel nem osztható?
– Hány db olyan szám van, ami 3-mal és 7-tel sem osztható?
– Hány db különböző szám van a listában? Melyik hányszor szerepel?

Ahol lehetett, ott a beépített függvényeket használtam: sum, in, count, min

Feladat 2.

 1. Készíts egy listát, melyben 50 db, véletlen -100 .. 100 közötti egész számot tárolsz.
 2. Írd ki a lista elemeit, 5 sorba, vesszővel elválasztva! Kimenet.txt-be is!
 3. Rendezd a lista elemeit növekvő sorrendbe!
 4. Írd ki így is a lista elemeit, 2 sorba, pontosvesszővel elválasztva!
 5. Melyik a lista legnagyobb eleme? Írasd ki!
 6. Hányszor fordul elő a lista legnagyobb eleme? Írasd ki!
 7. Mennyi a lista elemeinek átlaga? (vigyázz az átlag típusára!)
 8. Mennyi a lista elemeinek összege?
 9. Kérj be egy számot a felhasználótól! (Ha ez nem sikerül, akkor legyen a szam=12)
 10. Az bekért szám szerepel-e a listában? Ha igen, hányszor?
  Ügyelj rá, hogy a felhasználó mindig tudja, mit kérsz tőle, mit írsz ki neki!

ELTE mester online programozási feladatbank
Tudnivalók, tanácsok a használatához

2023 Nemes Tihamér programozás versenyre gyakorló feladatok

Állatértékesítés
Egy állatkereskedő N napon keresztül forgalmaz állatokat. Minden napra ismerjük, hogy addig
mekkora bevétele volt. Készíts programot, amely megadja, hogy a kereskedő hány napon adott el állatot!
Bemenet
A standard bemenet első sorában található a napok száma (1≤N≤100) van. Az ezt követő
N sorban pedig az addigi bevétel értékei vannak (0≤Bi≤1 000 000).
Kimenet
A standard kimenet egyetlen sorába ki kell írni az eladások számát!
Példa
Bemenet
6
10000
10000
10000
15000
15000
17000
Kimenet: 3

A versenyen a standard ki és bemenetet kell használni! A módosított program:

Évek mikor több bor készült, mint azelőtt
Egy pincészet egyféle boráról évente tárolja, hogy mennyit készített belőle és hány forintért árusítja.
Írj programot, amely megadja azon évek számát és sorszámait, amikor többet készítettek, mint bármely korábbi évben!
Bemenet
A standard bemenet első sorában az évek száma (1≤N≤100), alatta soronként egy-egy év bor mennyisége és ára van (1≤Mi,Ai≤10 000).
Kimenet
A standard kimenet egyetlen sorába azon évek számát és sorszámait kell kiírni, amikor többet készítettek, mint bármely korábbi évben (ha volt egyáltalán korábbi év)! A sorszámokat növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva kell kiírni! Ha egyetlen ilyen év sincs, akkor egyetlen 0 legyen a kimenet!
Példa
Bemenet
6
500 1500
1900 2000
2000 1500
200 3800
300 1000
2100 3000
Kimenet
3 2 3 6
Magyarul: 3 alkalommal volt nagyobb az érték, mint az előtte levők. Ezeknek az értékeknek a helye: 2. elem, 3.elem, 6. elem. Lehetne konkrétabban fogalmazni…
A jelenlegi megoldás nem ad maximális pontot a tesztre!

Módosítva standard kimenetre, és bemenetre: