Python: eljárások, függvények

10. osztály 10.évf Python Programozás Python

Az eljárások és függvények utasítások sorozatából állnak, melyeket többször is fel tudunk használni. Segítségükkel átláthatóbb lehet a program, és nem kell ugyanazt a kódrészletet többször is megírni. Az eljárások és a függvények csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha lefuttatjuk őket. Ezt a nevükkel tudjuk megtenni. Például a print() függvényt már elég sokszor használtuk.

Eljárások

Az eljárások olyan blokkok, amelyek végrehajtják a bennük található utasításokat, de nem térnek vissza semmilyen értékkel. Például kiírnak valamit, vagy adatot kérnek be. Az eljárásokat a def kulcsszóval lehet definiálni, majd a nevük segítségével hívhatók meg. Első példa: csinálunk egy udv nevű eljárást, ami kírja, hogy Helló! Ez egy paraméter nélküli eljárás, nem kap semmilyen adatot, egyszerűen csak végrehajtja a benne található utasítást.

Paraméter: adhatunk adatokat is egy eljárásnak, amivel tud „dolgozni”. Adjunk az üdvözlő eljárásunknak egy nevet paraméterként! Paramétereket a zárójelbe tudunk megadni. Lehet többet is!

Megadhatunk akár listát is paraméternek. Összegezzük egy lista elemeit!

A paramétereknek lehet megadni alapértelmezett értéket is. Pl: adott falfelületet mennyiért burkolnak? Alapértelmezett érték 7800Ft/nm. Ha nem adjuk meg a 3. paramétert, akkor ezzel számol.

Globális és lokális változók

Az eljárásokban és függvényekben használt változók olyan változók, amik csak az adott blokkban léteznek. Tehát csak ott láthatóak, elérhetők. Pl. az ar változó csak a kalkulator eljáráson belül elérhető. A globális változók az adott programon belül bárhonnan elérhetőek.

Függvények

A függvények hasonlóan működnek, mint az eljárások, de a fő különbség az, hogy a függvények visszaadnak valamilyen értéket. A return utasításról lehet könnyen felismerni egy függvényt. A függvény visszatérési értékét el lehet menteni példul egy változóba. Nézzünk egy példa függvényt, ami a téglalap kerületét számolja ki.

Számoljuk ki egy számsorozat maximumát függvény segítségével! Ha nem tudjuk, hogy mennyi paramétert (argumentumot) fogunk használni, akkor használjuk a *-ot!

Egy függvénynek lehet több visszatérési értéke, tuple típusként. Ezekre az indexükkel lehet hivatkozni. Például keressük meg egy lista első és utolsó elemét függvény segítségével!

Rekurzió

A rekurzió azt jelenti, hogy egy függvény önmagát hívja meg. Ebben az esetben általában valamilyen feltétel vizsgálatot is használni kell, hogy ne írjunk végtelen ciklust. A rekurzió hatékony megoldást jelenthet olyan problémákra, amelyek természetükből adódóan ismétlődőek és strukturáltak.

Általában a faktoriális számítással szokták szemléltetni.

Lambda

A Python lambda egy egysoros névtelen (anonim) függvény, általában rövid kódrészletekhez használjuk. A lambda kulcsszóval definiáljuk. A következő példában a paraméterként kapott számhoz hozzáad 10-et.

Adjunk össze 3 számot lambda segítségével:

A lambda erőssége az, hogy felhasználhatjuk függvényekben. Duplázzuk, triplázzuk meg a megadott számot!

Számoljuk ki egy lista minden elemének a négyzetét lambda segítségével!