JavaScript: JSON

10.évf_js JavaScript Web

A JSON (JavaScript Object Notation) egy könnyen olvasható adatformátum, amelyet széles körben használják az adatok tárolására és átvitelére az interneten.
pl: ‘{„nev”:”Péter”, „eletkor”:40, „kerekpar”:1}’ Ez tulajdonképpen egy objektum, aminek van 3 tulajdonsága: név, kor, kerékpár, és ezeknek konkrét értékei.

A JSON az adatokat szöveges formátumban tárolja, könnyen értelmezhető. Az adatokat egyszerűen lehet JSON formátumba alakítani (JSON.stringify) majd vissza (JSON.parse), hogy megjeleníthessük azokat pl. egy weboldalon. A JSON-t számos programozási nyelv támogatja (JS, Python, C# …)

A JSON szintaxisa a következőképpen néz ki:

  • Az adatok objektumokban vagy tömbökben tárolhatóak.
  • A JSON objektumokat {} jelek közé kell tenni, és kulcs-érték párokat tartalmaznak, amelyeket kettősponttal választunk el. A kulcsokat mindig idézőjelek (” „) közé kell írni.
  • Az értékek lehetnek: szám, szöveg, logikai érték (true vagy false), null érték, objektum vagy tömb.
  • A tömbök a [] jelek között vannak, és az elemek vesszővel vannak elválasztva.
  • A szövegek mindig idézőjelben legyenek.

Nézzük meg, hogyan működik a JSON.parse! Adott egy json string, aminek az adataiból készítünk egy objektumot, majd kiíratjuk a konkrét értékeket.

Nézzük meg, hogyan lehet egy json string-ből stringet létrehozni a JSON.stringify segítségével.

Hogyan lehet helyben eltárolni, majd újra kiolvasni egy JSON objektumot? Adatátvitel html oldalak között.