Javascript: web storage

10.évf_js 12. osztály JavaScript

A web storage segítségével adatokat tudunk tárolni a böngészőben, kulcs-érték párok segítségével. Az adatokat szöveges formátumban tárolja. A tárhely mérete 5-10MB. Mivel „könnyen” hozzáférhető, nem alkalmas felhasználói adatok tárolására. Itt tárolhatók pl. felhasznóli beállítások – egy adott oldalon dark mode. Két fajtája van: localStorage és sessionStorage. A localStorage-ben tárolt változók megmaradnak a böngésző bezárása után is, míg a sessionStorage-ban csak az adott oldal bezárásáig. Bővebben a W3scools-on.

1. példa

Hozzunk létre egy változót, és tároljuk el localStorage-ban! Változó létrehozása: localStorage.setItem(„azonosíto(kulcs)”,”érték”);
Változó tartalmának kiolvasása: localStorage.getItem(„azonosito”);

2. példa: Készítsünk űrlapot, amelynek segítségével egy váltoónak tudunk értéket adni! Bővítsük ki a programot törlési lehetőséggel! A localStorage.clear(); utasítás segítségével az összes helyben mentett változót töröljük!

3. példa: számoljuk ki egy téglalap kerületét, területét, és tároljuk el az értéküket!

Bővítsük ki a programot úgy, hogy kiírja az összes változó nevét (kulcsát) és értékét! Egy for ciklussal végig tudunk menni az összes helyi változón! Azt, hogy mennyi van belőlük, a localStorage.Length utasítással tudjuk megnézni. A változók kulcsait a localStorage.key() utasítással tudjuk megnézni.

4. példa: Tároljunk el egy tömböt localStorage-ban, majd olvassuk ki az elemeit! Mivel a localStorage csak szövegként tárolja az adatokat, általában ehhez a JSON (JavaScript Object Notation) formátumot használják az adatok átalakításához és visszaállításához.

5. példa: session storage használata: űrlap segítségével megadunk egy nevet, életkort, ezeket tároljuk, iletve beolvassuk