JavaScript: callbacks

10.évf_js 12. osztály JavaScript üdvözlet

Az aszinkron programozás lehetővé teszi a felhasználói interakciókat, hálózati kéréseket és más hosszadalmas műveleteket anélkül, hogy blokkolná a program futását. Az egyik aszinkron módszer a callback. A callback függvények segítségével lehetőség van arra, hogy egy művelet befejezése után meghatározott kódot hajtsunk végre. Gyakorlatilag egy függvény argumentumaként meghívunk egy másik függvényt.

Példa: Ebben a feladatban a hatvanyoz függvény a megadott kitevőre emeli a számot és a kiszámított eredményt átadja a callback függvénynek. A eredmenyKiiras függvény egy egyszerű kiírást hajt végre, kiírja a konzolra az eredményt. Amikor a hatvanyoz függvény meghívódik, a callback függvény (jelen esetben eredmenyKiiras) lefut az eredménnyel.

Példa 2.: Számoljuk ki a téglalap kerületét, területét, az eredmény kiíráshoz használjunk callback-et!

Módosítsuk úgy, hogy az adatokat bekérjük:

Az aszinkron programozással a JavaScript programok hosszan futó feladatokat indíthatnak el, és párhuzamosan folytathatnak más feladatokat. Az aszinkron programokat azonban nehéz írni, és nehéz a hibakeresés. Emiatt a legtöbb modern aszinkron JavaScript eljárás nem használ callback-et. Ehelyett a JavaScriptben az aszinkron programozást promises használatával oldják meg.