JavaScript: promise

JavaScript

Az aszinkron programozás elterjedt módszere a promise-ok használata. Promise-ket általában az aszinkron műveletek és hálózati kérések kezelésére használják. A promise-ek segítségével a kód olvashatóbb és könnyebben karbantartható.

A Promise három lehetséges állapottal rendelkezik: pending (folyamatban), fulfilled (teljesült), és rejected (elutasítva). Kezdetben a Promise pending állapotban van, majd vagy teljesül, vagy elutasításra kerül. Az állapotváltás csak egyszer történik meg.

A promise objektum .then() és .catch() metódusokat kínál, amelyekkel lefutó és hibás eredményeket kezelhetjük. A .then() hívódik meg, amikor a Promise teljesül, míg a .catch() akkor, amikor elutasításra kerül. Több promise-objektumot is egymásba lehet ágyazni, ami hasznos a különböző aszinkron műveletek összetett sorrendjének kezelésére.

Ebben a példában a wait függvény egy aszinkron műveletet modellez, egy időzítő segítségével. A wait függvény visszaad egy promise-t, amely egy adott időtartamig várakozik, majd visszaad egy üzenetet, amely a várakozás időtartamát jelzi.

A .then() blokkokban láncolva vannak a promise-ek, és minden .then() meghívja a wait függvényt. A promise-ek egymás után hajtódnak végre, így létrejön egy időzített sorozat, és az eredményeket sorban jelenítik meg a kijelzőn.

Négyzet területe, kerülete:

Ebben a példában a szamol függvény egy promise-t hoz létre, amely kiszámítja a négyzet területét és kerületét. Ha az oldalhossz negatív vagy nulla, akkor a promise reject-et hív meg egy hibaüzenettel. A then blokkokban kezeljük az eredményeket vagy a hibákat a promise által visszaadott értékek alapján.